Fullständiga beslutsförslag och fullmaktsformulär inför årsstämma kan laddas ner här:

Fullmaktsformulär
Fullständiga beslutsförslag