Delårsredogörelse 2016-01-01 – 2016-03-31

Sammanfattning av Q1 2016

  • Följande sammanfattning avser perioden 2016-01-01 – 2016-03-31 med jämförelseperiod 2015-01-01 – 2015-03-31
  • Omsättningen för perioden uppgår till 0 SEK (0 SEK)
  • Resultatet för perioden uppgår till SEK -1 502 999 SEK (-987 023 SEK)*
  • Likvida medel uppgick till 18 096 266 SEK varav 440 514 SEK i räntebärande placering (5 783 219 SEK resp. 5 562 136 SEK)
  • Aktiverade utgifter uppgår till 193 733 SEK (47 606 SEK)
  • Antal aktier uppgår till 8 580 000 stycken (7 800 000 stycken)
  • Resultat per aktie -0,18 SEK (-0,13 SEK)
  • Soliditet 94,2% (93,5%)

*Resultat inkl. periodens avskrivningar

Ladda ner hela rapporten här:

Kommentarer från VD

För drygt två år sedan, i juni 2014, noterades OptiFreeze på AktieTorget. Vårt mål var att överföra teknologin från Lunds Tekniska Högskola till bolaget och skala upp metoden som innebar att man kunde frysa ner vissa grönsaker och bär. För två år sedan hade vi förmågan att behandla och öka frystoleransen i ett salladsblad eller en jordgubbe åt gången. Nu har vi inom några få månader förmågan att behandla så stora mängder att OptiFreeze-behandlade grönsaker, frukter och bär de facto kan introduceras på marknaden. Och när vi närmar oss årsskiftet 2016/17 kommer vi att kunna erbjuda livsmedelsföretag en produktionskapacitet som uppgår till hundratals liter produkter per timme. Vi har alltså på två år gått från centiliter och gram till kubik och ton med en teknologi som i grund och botten är synnerligen komplex. Därmed är vi nära en marknadsintroduktion.

Vägen från gram till hundratals liter hade inte varit möjligt utan det team som utgör OptiFreeze. Tack vare ett stort engagemang, kreativitet och hårt arbete har vi lyckats ta stora kliv framåt i utvecklingen. Mixen av människor som jobbar i bolaget är perfekt och vi löser smidigt de utmaningar som uppstår på vägen. Men teamet består inte enbart av vi som jobbar för OptiFreeze utan också av personer från JBT och Vidinge Grönt. Tillsammans har vi arbetat med målsättningen att fryst sallad ska finnas på marknaden inom några månader. Och vi är på god väg att lyckas. Ambitionen är att förse Orkla med sallad till en färdigrätt och OptiFreeze är på god väg att få till stånd liknande upplägg dels inom området frysta bär och dels inom torkade bladkryddor. Inte minst publicitet i det internationella branschorganet Eurofruit Magazine har gett många kontakter och möjligheter som vi nu kan ta ställning till.

OptiFreeze består i dagsläget av fem personer som jobbar dagligen i bolaget och om några veckor är vi ytterligare tre. Bolaget kommer då att ha två personer som dedikerat arbetar med den tekniska utvecklingen av OptiCept. Därutöver kommer vi att vara fem metodutvecklare vilka kommer att driva utvecklingen av våra tre olika applikationsområden, frysning, shelf life extension och torkning.

Att tiden går fort när man har roligt är inte någon klyscha. När vi som jobbar i OptiFreeze ser tillbaka på de här två åren är vi överens om att vi har haft enormt roligt på vägen samtidigt som vi är på väg att åstadkomma något stort, från gram till ton och centiliter till kubikmeter. Det är ingen överdrift att påstå att OptiFreeze har potential att bli nästa bolag som erövrar världen med en innovation från Lund.

Lund den 26 maj 2016
Fredrik Westman, VD