Delårsredogörelse 160101 – 160930

Sammanfattning av Q1 – Q3 2016

Följande sammanfattning avser perioden 2016-01-01 – 2016-09-30 med jämförelseperiod
2015-01-01 – 2015-09-30

  • Intäkterna för perioden uppgår till 0 SEK (0 SEK)
  • Resultatet för perioden uppgår till -4 909 860 SEK (-3 202 729 SEK)
  • Likvida medel uppgick till 13 321 413 SEK varav 440 515 SEK i räntebärande placering (3 494 291 SEK resp. 3 378 199 SEK)
  • Aktiverade utgifter uppgår till 704 744 SEK (407 310 SEK)
  • Antal aktier uppgår till 8 580 000 stycken (7 800 000 stycken)
  • Resultat per aktie -0,57 SEK (-0,41 SEK)
  • Soliditet 95 % (86,1 %)

Sammanfattning av Q3 2016

Följande sammanfattning avser perioden 2016-07-01 – 2016-09-30 med jämförelseperiod
2015-07-01 – 2015-09-30

  • Intäkterna för perioden uppgår till 0 SEK (0 SEK)
  • Resultatet för perioden uppgår till -1 651 769 SEK (-1 235 282 SEK)

Läs hela rapporten här: 161124 OF Q3 Delårsredogörelse 2016.pdf


Kommentarer från VD

Det är nu nästan exakt två och ett halvt år sedan OptiFreeze noterades på AktieTorget. Jag och en av grundarna av bolaget, Pär Henriksson, framträdde på olika aktieevent och träffade aktieinvesterare för att berätta om bolaget och vår teknologi. Många fascinerades av vår metod för att behandla produkter som normalt inte tål nedfrysning. Vid den tiden kunde vi behandla ett spenatblad eller en fruktkub åt gången. Att producera några enstaka gram tog åtskilliga timmar.

Å ena sidan tycker jag att allt tagit mer tid än jag trodde vilket såklart är frustrerande, men å andra sidan känns det fantastiskt roligt att vi snart uppnått en viktig målsättning, nämligen att kunna producera hundratals liter per timme. Vi befinner oss nu i en fas där vi inom kort kommer att beställa de delar som kommer att utgöra första generationens OptiCept. Med denna OptiCept kommer vi i ett antal steg att kunna uppnå målet om 1 000 liter per timme.

Ibland sker det saker på vägen som förändrar förutsättningarna och som ett litet bolag med god potential så gäller det att vara lyhörd och ha modet att prioritera. Ett exempel är att vi lagt ner mycket arbete i vårt samarbete med en av Skandinaviens största grönsaksproducenter och -distributörer. Detta har lett till att vi nu har en konkret målsättning som syftar till att introducera produkter som behandlats med vår metod under nästkommande år. Grönsaker och frukt ska behandlas med vår metod i syfte att förlänga hållbarheten i såväl fryst som kylt tillstånd. Med denna partner har vi potential att nå ut till inte bara livsmedelsproducenter, utan också en rad olika snabbmatsrestauranger och storhushåll. Fler möjligheter uppenbarar sig alltså.

Vi har tagit ytterligare steg framåt med vårt första applikationsområde, frysning. Vi har nu inte bara en metod för att frysa vissa sallader, vi kommer under nästa år även att ha en industriell process och utrustning som möjliggör produktion av större mängder frysta produkter. Därmed har vi möjlighet att tillsammans med vår partner introducera fryst sallad på marknaden och förse såväl stora som små livsmedelsproducenter, snabbmatskedjor och storhushåll med behandlade produkter.

Likaså är det med vårt nyaste och tredje applikationsområde som tillkom mindre än ett år sedan, torkning av bladkryddor, vilket har stor potential på marknaden. Detta av tre skäl. För det första har de tester vi genomfört tillsammans med en potentiell partner visat mycket goda resultat. För det andra kommer vi under nästa år att kunna erbjuda en god produktionskapacitet. För det tredje kan OptiFreeze erbjuda en teknologi, som i all sin komplexitet, är enkel för producenter att implementera samtidigt som den svarar mot ett reellt behov, nämligen att förbättra smak, arom och färg.

Det blir alltså sällan exakt som man tänkt sig. Men i vårt fall känns det positivt att vi har tre användningsområden, men bara en behandlingsmaskin, OptiCept. I teorin kan alltså en livsmedelsproducent behandla produkter för frysning, torkning och kylning med en och samma produktionsutrustning. Det är en enorm styrka att vi inte behöver utveckla olika produkter för olika användningsområden.

Men framgång kräver en produktionsutrustning som kan säljas. Och i början av 2017 ska vi ha en utrustning som har kapacitet att behandla hundratals liter produkter. Senare under 2017 ska vi ha uppnått en ännu större produktionskapacitet, 1 000 liter per timme. Sammanfattningsvis kan man säga att tre applikationsområden, en produktionsutrustning med god kapacitet samt inte minst en samarbetspartner som kan installera vår OptiCept för att producera och distribuera grönsaker, gör att jag känner mig trygg inför framtiden.

Lund den 24 november 2016
Fredrik Westman, VD