Delårsredogörelse 150101 – 150331

Sammanfattning av Q1 2015

Följande sammanfattning avser perioden 2015-01-01 – 2015-03-31 med jämförelseperiod 2014-01-01 – 2014-03-31

  • Intäkterna för perioden uppgår till 0 SEK (0 SEK)
  • Resultatet för perioden uppgår till -962 695 SEK (-361 089 SEK)
  • Likvida medel uppgick till 5 783 219 SEK varav 5 562 136 SEK i räntebärande placering (155 316 SEK)
  • Aktiverade kostnader uppgår till 47 606 SEK (0 SEK)
  • Antal aktier uppgår till 7 800 000 stycken
  • Resultat per aktie -0,13 SEK
  • Soliditet 93,5%

Ladda ner hela redogörelsen som PDF här

Kommentarer från VD

Vi arbetar fokuserat på att uppnå bolagets mål och under det senaste kvartalet har en ytterst viktig milestone passerats, nämligen att vi genomfört det första marknadstestet. Utfallet var mycket positivt och vi fick ännu ett kvitto på att vår teknik kan fylla en viktig funktion för livsmedelsföretag runt om i världen. Vår teknik kommer att accepteras av konsumenterna och därmed kan livsmedelsföretag erbjuda marknaderna nya spännande produkter som innehåller färska frysta grönsaker, frukter, bär och örter och kryddor. Men framför allt kan vi konstatera, vilket sagts tidigare men som tål att upprepas, att livsmedelsföretagens marknadsandelar och lönsamhet kan förbättras med vår teknik. Detta innebär att OptiFreezes möjlighet att bli ett lönsamt företag är mycket goda.

Uppskalningen av bolagets teknik fortsätter och vi tar ständigt nya kliv framåt. Målsättningen som kommunicerats tidigare kvarstår, nämligen att vi ska skaffa oss förmågan och kapaciteten att behandla och frysa ned produkter tillsammans med vår samarbetspartner hösten 2015.

Våra metodutvecklare genomför kontinuerligt tester som syftar till att bredda och fördjupa OptiFreezes produktkarta, det vill säga möjliggöra bolagets teknik på allt fler produkter. Ett exempel på framsteg som gjorts är att vi lyckats frysa ned produkter till -36 grader, tinat upp dem och produkterna har överlevt. Detta är världsunikt!

Under sommaren och hösten kommer ytterligare två personer att jobba med oss på OptiFreeze. Vi kommer då att bli ännu mer internationella när en person från Litauen samt en från Ecuador ansluter till företaget. En väsentlig målsättning med sommarens och höstens tester är att vår teknik ska kunna appliceras på allt fler bär. Testerna kommer att genomföras i samarbete med ett företag som har en bred portfölj av olika bär. Men jordgubbar kommer att vara i fokus. Målet är att skapa en industriell process där jordgubbar behandlas med OptiFreezes teknik och möjliggöra att bären kan användas i en rad olika konsumentprodukter. Jordgubben är förvisso god, men framför allt kommer den att vara lönsam för OptiFreeze.

Det är drygt ett år sedan OptiFreeze genomförde sin notering på AktieTorget. Utöver alla framsteg och väsentliga händelser som kommunicerats så finns det framför allt en sak som är väl värd att framhålla. Tryggheten har ökat. Ibland tar vi några steg framåt, ibland några steg bakåt. Men summeras alla stegen så kan vi konstatera att vi befinner oss mycket längre fram än för ett år sedan.

Med detta vill jag önska er alla en skön och trevlig sommar! Vi inom OptiFreeze kommer som vanligt att ha en trevlig och spännande sommar genom att arbeta hårt och förvalta aktieägarnas förtroende på bästa sätt så att vi kan ta ytterligare steg framåt. Det är vad vi anser vara en trevlig sommar.

Lund den 28 maj 2015
Fredrik Westman, VD