OptiFreeze > News

OptiFreeze: CEO Nick Kramer leaves Optifreeze AB

Find the text in Swedish below.  Read as PDF Find the text in Swedish below.  OptiFeeze´s CEO Nick Kramer has decided to leave the company for private reasons. “My time with Optifreeze has unfortunately been very short and I regret that I will not take part in the implementation of the strategy that I was […]

Read More

Spenat utan nitrat

Spenat är nyttigt, men rekommenderas inte till spädbarn på grund av dess nitrat-innehåll. Nu presenterar en ny avhandling en ny metod som enkelt kan minska halten av nitrat med upp till 70 procent – och dessutom förlänga hållbarheten. Vilka föräldrar och barn har inte hört att man blir stark av spenat? Men för bland annat riktigt […]

Read More

OptiFreeze: OptiFreeze files a new Swedish patent application

On September 14, OptiFreeze filed a Swedish patent application related to a system intended for Pulsed Electric Field (PEF) treatment of biological materials. The system arranges the biological material in an optimal way while being PEF treated. This invention is an important part of further strengthening the effectiveness of the whole OptiFreeze process. The newly […]

Read More

OptiFreeze: OptiFreeze ansöker om nytt svenskt patent

Den 14 september 2017 lämnade OptiFreeze in en ansökan avseende ett svenskt patent för ett system för behandling av biologiska material genom pulserande, elektriska fält (Pulsed Electric Field, eller PEF). Systemet sorterar det biologiska materialet på ett optimalt sätt i samband med PEF-behandlingen. Uppfinningen utgör ett viktigt steg i att ytterligare öka effektiviteten i OptiFreezes […]

Read More

Memorandum, teaser and application form publishing

Lund, September 12, 2017                                                                          PRESS RELEASE   Memorandum, teaser and application form publishing   The OptiFreeze AB (publ) board of directors has issued a memorandum regarding the impending pre-emption shares issue, as published on September 1, 2017. Due to the pre-emption shares issue – which starts on September 13, 2017 – an issue memorandum, […]

Read More

Invitation for the New Shares Issue

The Board of OptiFreeze AB (publ) has prepared a memorandum and teaser regarding the new shares of issue which was published on September 1, 2017. The new shares issue starts on September 13, 2017. The memorandum and the teaser can be found on the following link. Memo_Optifreeze_20170907 Teaser_Optifreeze_webb_20170907

Read More

Offentliggör memorandum, teaser och anmälningssedel

Lund den 12 september 2017 PRESSMEDDELANDE Offentliggör memorandum, teaser och anmälningssedel Styrelsen i OptiFreeze AB (publ) har upprättat ett memorandum avseende den förestående företrädesemissionen av aktier, som offentliggjordes den 1 september 2017. Med anledning av företrädesemissionen, vilken inleds den 13 september 2017, publiceras härmed memorandum, teaser och anmälningssedel på bolagets webbplats (www.optifreeze.se) och på AktieTorgets […]

Read More

Decision about new shares issue of approximately 17.5 MSEK in order to prepare for industrialization and commercialization

Lund, September 1, 2017   Information surrounding recently published press release   Decision about new shares issue of approximately 17.5 MSEK in order to prepare for industrialization and commercialization   On August 31, 2017, the Board of OptiFreeze AB (publ) (“OptiFreeze”) decided to carry out a new shares issue. Fully subscribed, the company will have […]

Read More

Beslut om företrädesemission om cirka 17,5 MSEK i syfte att förbereda för en industrialisering och kommersialisering

Den 31 augusti 2017 (efter börsens stängning) beslutade styrelsen i OptiFreeze AB (publ) (”OptiFreeze”) att – med stöd av bemyndigande från bolagsstämman – genomföra en företrädesemission av aktier. Fulltecknad nyemission tillför OptiFreeze initialt cirka 17,5 MSEK före emissionskostnader. OptiFreeze har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtagande om cirka 14 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av företrädesemissionen.   […]

Read More

PEF System received and tested

The PEF System (Pulsed Electric Field System) is now received at OptiFreeze and the tests are being done successfully.  The control system works as expected and it creates a stable environment for treating products in a large scale. It is possible to treat more than 1000 liters of a certain product per hour. Several different […]

Read More