OptiFreeze > News

Status update – Entering the next phase in trials within the OptiDry and OptiFlower segments

OptiDry At the end of May we completed the second industrial scale trials together with our customer within the OptiDry segment. The trials were conducted with our upgraded PEF chamber. During the trials it was proven that our new PEF system can process larger quantities than before. The capacity of the system is between 1 […]

Read More

Agreement with another flower cutting company in Europe

OptiFreeze has signed a test agreement with another world wide leading flower cutting supplier. The tests will be carried in June 2018 at the client facilities. The tests are partially financed by the customer. The intention is to validate OptiFreeze method with different cuttings and continue into the commercial phase. A signal that OptiFreeze is […]

Read More

DELÅRSRAPPORT 2018-01-01 – 2018-03-31

Sammanfattning av Q1 2018 Följande sammanfattning avser perioden 2018-01-01 – 2018-03-31 med jämförelseperiod 2017-01-01 – 2017-03-31 · Omsättningen för perioden uppgår till 0 SEK (0 SEK) · Resultatet för perioden uppgår till -2 192 873 SEK (-2 370 816 SEK) · Likvida medel uppgick till 13 605 765 SEK (8 203 739 SEK) · Aktiverade […]

Read More

Interim Report 01.01.2018 – 31.03.2018

Summary of quarter Q1 2018 The following summary refers to the period 01.01.2018 – 31.03.2018, compared to 01.01.2017 – 31.03.2017 · Net sales for this period totalled to SEK 0 (SEK 0) · Operating result for the period of SEK -2,192,873 (SEK -2,370,816) · Cash and bank balance SEK 13,605,765 (SEK 8,203,739) · Capitalized development […]

Read More

OPTIFREEZE AB: OPTIFREEZE TECKNAR AVTAL MED ETT AV DE STÖRSTA FÖRETAGEN INOM TORKADE KRYDDOR

Sedan ett år tillbaka har OptiFreeze haft ett nära samarbete med en av de största europeiska distributörerna av torkade örter och kryddor. Företaget är ett välkänt varumärke och ser stor potential i OptiFreezes teknologi i och med att vi möjliggör marknadsföring och försäljning av högkvalitativa torkade örter och kryddor. I samarbete med distributören har OptiFreeze […]

Read More

OPTIFREEZE AB: AGREEMENT WITH ONE OF THE LARGEST DRIED HERBS COMPANY

Optifreeze has during the last year worked close with one of the largest herb and spices distributor in Europe. A company with a high-quality brand that sees the potential in the Optifreeze technology to market superior quality herbs and spices. In cooperation with the distributor Optifreeze now sign an agreement with one of the largest […]

Read More

OPTIFREEZE AB: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I OPTIFREEZE AB (PUBL)

Igår, den 24 april 2018, hölls årsstämma i OptiFreeze AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Resultatdisposition Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och […]

Read More

Status update – New tests with previously announced “OptiDry” customer

OptiFreeze is currently cooperating with a partner within the OptiDry segment and has signed an agreement to perform a second industrial scale test with OptiCept’s new PEF chamber, also this time the customer will part finance the tests. The upgraded PEF chamber is expected to arrive to OptiFreeze on May 9th and the test are […]

Read More

Statusuppdatering – nya tester med tidigare annonserad OptiDry kund

OptiFreeze genomför just nu tester tillsammans med en samarbetspartner inom segmentet OptiDry. Tillsammans har OptiFreeze och partner nått en överenskommelse om att utföra ett andra test i industriell skala med OptiFreezes nya PEF-kammare, även denna gången del finansierar kunden testerna. Den uppgraderade PEF-kammaren väntas anlända till OptiFreeze den 9 maj och testerna väntas vara slutförda […]

Read More

Q1 Update

OptiFlower – Industrial Test with Leading Flower Company During 2018 OptiFreeze started industrial tests together with the leading European flower company in the “OptiFlower” segment. The tests in this segment take longer time in comparison to other application areas, due to the waiting time for the plant to grow. The flower cuttings are at first […]

Read More