OptiFreeze > News

Status Update

OptiFreeze has entered a new phase during this year. There have been changes in the organization, focus areas and customer status. A lot of focus is given to the OptiDry and the OptiFlower segments to get on the market with our unique technology and to reach breakeven results. OptiFlower OptiFreeze started to get the worth […]

Read More

Första ordern för OptiFreeze

OptiFreeze AB (”OptiFreeze”) har fått sin första order av bolagets produkt OptiCeptTM från ett ledande multinationellt företag inom blomsterindustrin. Ordern är ett resultat av en nyligen undertecknad avsiktsförklaring mellan OptiFreeze och kunden. Kundens pris är i enlighet med gällande listpris, med avdrag för en marknads-introduktionsrabatt. Specialpriset medges för den första produkten där OptiFreeze beaktar det […]

Read More

First order for OptiFreeze

OptiFreeze AB (“OptiFreeze”) has received the first order of the product OptiCeptTM from a leading multinational company in the flower industry. The order is a result from a newly signed Letter of Intent agreement between OptiFreeze and the company. The price paid by the customer is in line with the general price list, with a […]

Read More

OptiFreeze utvecklar och applicerar den patenterade OptiCept-teknologin för användning vid framställning av växtförökningsprodukter

OptiFreeze har undertecknat en avsiktsförklaring med ett ledande multinationellt företag. I avtalet definieras ett framtida samarbete där OptiCept-teknologin utvecklas och appliceras på produktionen av växtförökningsprodukter. Det slutgiltiga syftet med samarbetet är att till fullo utveckla och kommersialisera OptiFreeze-teknologin så att den kan förbättra växtförökningsprocessen inom hela blom- och plantindustrin. Den första fasen i utvecklingen kommer […]

Read More

OptiFreeze to develop and apply the patented OptiCept technology for use in the production of plant propagation material

OptiFreeze AB has signed a letter of intent with a leading multinational company defining their intentions of future cooperation to develop and apply the patented OptiCept technology for use in the production of plant propagation material. The ultimate purpose of the cooperation is to fully develop and commercialize the Optifreeze technology for improvement in plant […]

Read More

OptiFreeze Halvårsrapport 2018

OptiFreeze Halvårsrapport 2018

Read More

Interim Report Q1 – Q2 2018

OptiFreeze Interim Report Q1 – Q2 2018

Read More

OptiFreeze signs a Letter of Intent with one of the largest Distributors of dried herbs and spices

OptiFreeze signed a letter of intent on the 5th of July with one of the largest Distributors of dried herbs and spices in Europe. The intention is to introduce the OptiFreeze technology and to sell the OptiCeptTM processing systems to the Distributor’s suppliers. According to the agreement, the Distributor will have a limited exclusive right […]

Read More

OptiFreeze har tecknat en Avsiktsförklaring med en av de största distributörerna av torkade örter och kryddor

Den 5 juli undertecknade OptiFreeze och en av de största distributörerna av torkade örter och kryddor gemensamt en avsiktsförklaring. Avsikten är att introducera OptiFreezes teknologi och OptiCeptsTM processsystem till företagets leverantörer. Enligt avtalet så kommer distributören att ha exklusiv rätt till flera örter på marknaderna i Norden, Benelux, Baltikum och Storbritannien under en viss tid. […]

Read More

Status update – Entering the next phase in trials within the OptiDry and OptiFlower segments

OptiDry At the end of May we completed the second industrial scale trials together with our customer within the OptiDry segment. The trials were conducted with our upgraded PEF chamber. During the trials it was proven that our new PEF system can process larger quantities than before. The capacity of the system is between 1 […]

Read More