OptiFreeze > News

OptiFreeze AB ger uppdatering av finansiell information

Optifreeze AB estimerar att varje OptiCept installation genererar en försäljningsmarginal mellan 7,5 m Sek och 15 m Sek över en fem års period. Tidigare har OptiFreeze meddelat ett samarbete med en internationell aktör i blomsterindustrin. Genom samarbetet har en tydligare affärsmodell arbetats fram. Varje år säljs 2,5 miljarder sticklingar globalt. Den korta livslängden på sticklingen […]

Read More

OptiFreeze AB gives a financial update

Optifreeze AB estimates that each process line sold in the OptiFlower segment will generate a sales margin between 7,5 MSEK and 15 MSEK over a five-year period. Earlier OptiFreeze AB has announced the signing of a LOI with a multinational leading company in the flower industry. Through this cooperation the business model and future income […]

Read More

OptiFreeze deltar på Stora Aktiedagen i Stockholm den 26:e november.

Eda Demir Westman, VD för OptiFreeze, deltar på Stora Aktiedagen i Stockholm den 26 november. Stora Aktiedagen är ett av Sveriges större aktiespararevenemang och arrangeras av Aktiespararna. Syftet är att ge investerare möjlighet att lyssna på presentationer av börsnoterade bolag och få möjlighet att ställa frågor. Under Stora Aktiedagen kommer 60 bolag att hålla presentationer, […]

Read More

Status Update

OptiFlower Optiflower segment has become our priority number one since we have received so many interests from all the big players in the flower and plant propagation industry. The first order of OptiCept TM line is received from one the largest company in the industry. We are now entering a delivery phase. Our current focus […]

Read More

Status Update

OptiFreeze has entered a new phase during this year. There have been changes in the organization, focus areas and customer status. A lot of focus is given to the OptiDry and the OptiFlower segments to get on the market with our unique technology and to reach breakeven results. OptiFlower OptiFreeze started to get the worth […]

Read More

Första ordern för OptiFreeze

OptiFreeze AB (”OptiFreeze”) har fått sin första order av bolagets produkt OptiCeptTM från ett ledande multinationellt företag inom blomsterindustrin. Ordern är ett resultat av en nyligen undertecknad avsiktsförklaring mellan OptiFreeze och kunden. Kundens pris är i enlighet med gällande listpris, med avdrag för en marknads-introduktionsrabatt. Specialpriset medges för den första produkten där OptiFreeze beaktar det […]

Read More

First order for OptiFreeze

OptiFreeze AB (“OptiFreeze”) has received the first order of the product OptiCeptTM from a leading multinational company in the flower industry. The order is a result from a newly signed Letter of Intent agreement between OptiFreeze and the company. The price paid by the customer is in line with the general price list, with a […]

Read More

OptiFreeze utvecklar och applicerar den patenterade OptiCept-teknologin för användning vid framställning av växtförökningsprodukter

OptiFreeze har undertecknat en avsiktsförklaring med ett ledande multinationellt företag. I avtalet definieras ett framtida samarbete där OptiCept-teknologin utvecklas och appliceras på produktionen av växtförökningsprodukter. Det slutgiltiga syftet med samarbetet är att till fullo utveckla och kommersialisera OptiFreeze-teknologin så att den kan förbättra växtförökningsprocessen inom hela blom- och plantindustrin. Den första fasen i utvecklingen kommer […]

Read More

OptiFreeze to develop and apply the patented OptiCept technology for use in the production of plant propagation material

OptiFreeze AB has signed a letter of intent with a leading multinational company defining their intentions of future cooperation to develop and apply the patented OptiCept technology for use in the production of plant propagation material. The ultimate purpose of the cooperation is to fully develop and commercialize the Optifreeze technology for improvement in plant […]

Read More

OptiFreeze Halvårsrapport 2018

OptiFreeze Halvårsrapport 2018

Read More