Bokslutskommuniké 2014-01-01 – 2014-12-31

Sammanfattning av Q1 – Q4 2014

Följande sammanfattning avser perioden 2014-01-01 – 2014-12-31 med jämförelseperiod
2013-01-01 – 2013-12-31.

• Intäkterna för perioden uppgår till 16 700 SEK (0 SEK)
• Resultatet för perioden uppgår till -2 757 213 SEK (-76 259 SEK)
• Likvida medel uppgick till 6 516 331 SEK varav 6 502 792 SEK i räntebärande placering
• Aktiverade utgifter uppgår till 293 221 SEK (0 SEK)
• Antal aktier uppgår till 7 800 000 stycken
• Resultat per aktie -0,35 kr
• Soliditet 95,9 %

Sammanfattning av Q4 2014

Följande sammanfattning avser perioden 2014-10-01 – 2014-12-31 med jämförelseperiod
2013-10-01 – 2013-12-31.

• Resultatet för perioden uppgår till -910 046 SEK (-29 715 SEK)

Kommentarer från VD

Nytt år innebär nya möjligheter. 2015 kommer att bli minst lika händelserikt som föregående år och det känns alltmer stabilt i takt med att vi gör framsteg på olika fronter. Låt mig nämna fyra väsentliga strategiska områden.

Bolagets metodutvecklare arbetar med att bredda och fördjupa våra kunskaper om allt fler produkter. Eda, Rei och Kasia har testat en rad grönsaker, frukter, bär och örter för att vi ska kunna ta fram en produktkarta, det vill säga ta reda på vilka produkter som enkelt kan behandlas med vår metod och vilka som fungerar sämre. Detta arbete samordnas med nästa område.

(Se bild i bifogad PDF-fil)
Företag som säljer färska och frysta örter har visat intresse för OptiFreezes teknik.

För det andra har vi tillsammans med Orkla startat förberedelserna inför de marknadstester som ska genomföras där paneler och fokusgrupper ska pröva produkter som frysts ned och tinats upp. Målet är att genomföra dessa tester under första halvåret. Bolaget kommer också att genomföra egna marknadsanalyser i syfte att definiera vilka produkter som har stor acceptans på den globala livsmedelsmarknaden och inte minst för att kunna peka ut de produkter som har potential att ge goda intäkter. Målet är att bredda och fördjupa kunskaperna om de olika marknader och företag som vi ska bearbeta. I dagsläget har vi goda indikationer på vilka produkter som kan ge bolaget goda intäkter på kort och lång sikt. Det har också blivit tydligt inom vilka olika industrier och branscher som OptiFreeze kommer att finna kunder och samarbetspartners. Exempel på dessa är livsmedelsindustrier som producerar färdigmat, aktörer som producerar färskfrysta produkter, kyl- och frysteknikföretag och bageri- och konditoriföretag som producerar desserter och tårtor.

Bolaget har fått och får ständigt förfrågningar från företag runt om i världen med önskan om samarbeten. Vi kommer sannolikt att inleda samarbeten med partners under 2015, men enbart under förutsättning att det passar in i bolagets strategi.

Ett tredje område är uppskalningen och industrialiseringen av teknologin. De första stegen tog vi i höstas. Och jag ska erkänna att det var med en viss nervositet och hög puls jag såg hur behandlade produkter placerades på ett produktionsband, transporterades in i en industriell frys och frystes ned till under 20 minusgrader. Efter några sekunder kom produkterna ut i andra änden av frysen. Till vår stora glädje kunde vi konstatera att produkternas överlevnadsgrad var hög och nådde med råge upp till de krav som ställs inom livsmedelsindustrin. Vi lever alltså upp till vårt motto ”att vi har en teknik som möjliggör att smak, form och struktur kan bibehållas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen”. Detta visar att vi är på rätt väg. Vår teknologi öppnar upp helt nya nischer, produktgrupper och marknader i takt med att vi arbetar strategiskt med att bredda och fördjupa OptiFreeze.

Lund 2015-02-26
Fredrik Westman, VD

Ladda ner bokslutskommuniké som pdf.