Halvårsrapport 160101-160630

Sammanfattning av Q1 och Q2 2016

Följande sammanfattning avser perioden 2016-01-01 – 2016-06-30 med jämförelseperiod
2015-01-01 – 2015-06-30

  • Intäkterna för perioden uppgår till 0 SEK (0 SEK)
  • Resultatet för perioden uppgår till -3 265 174 SEK (-1 967 446 SEK)
  • Likvida medel uppgick till 16 158 346 SEK varav 440 515 SEK i räntebärande placering (4 710 987 SEK resp 4 510 013 SEK)
  • Aktiverade utgifter uppgår till 455 421 SEK (266 491 SEK)
  • Antal aktier uppgår till 8 580 000 stycken (7 800 000 stycken)
  • Resultat per aktie -0,38 SEK (-0,25 SEK)
  • Soliditet 93 % (90,9 %)

Sammanfattning av Q2 2016

Följande sammanfattning avser perioden 2016-04-01 – 2016-06-30 med jämförelseperiod
2015-04-01 – 2015-06-30

  • Intäkterna för perioden uppgår till 0 SEK (0 SEK)
  • Resultatet för perioden uppgår till -1 762 176 SEK (-983 403 SEK)

Läs hela rapporten här: 20160630 OF Halvårsrapport.pdf.

Kommentarer från VD

Under våren och sommaren har vi arbetat med en rad projekt och bolaget har tagit viktiga steg framåt. I huvudsak har fem projekt varit i fokus.

För det första har vi fortsatt arbetet med att utveckla metoden som möjliggör frysning av rucola som ska bipackas färdigrätter. Arbetet har löpt på bra och vi har under sommaren förbättrat resultaten så att överlevnadsgraden har ökat till tillfredsställande nivåer.

För det andra har vi under sommaren tillsammans med svenska, tyska, belgiska och spanska intressenter arbetat med frysta jordgubbar och hallon. Vi är nöjda med resultaten och under hösten kommer vi tillsammans med dessa företag att ta ställning till hur vi tar nästa steg.

För det tredje har mycket arbete lagts ned i vårt projekt där vi tillsammans med en partner utvärderar vår torkningsmetod för bladkryddor. En rad analyser av kryddorna genomförs nu på ett externt laboratorium och om resultaten är positiva så väntar en mycket spännande höst och vinter.

För det fjärde har uppskalningen och produktifieringen av vår teknologi fortsatt. Vår målsättning att runt årsskiftet kunna erbjuda livsmedelsmarknaden en produkt som har kapacitet att behandla hundratals liter produkter i timmen ligger fast. När vi uppnått den målsättningen har OptiFreeze tagit ett enormt kliv framåt.

Det femte projektet hänger ihop med det första och fjärde ovan och innebär att vi tagit fram en industriell process för produktion av fryst sallad. I samarbete med Vidinge Grönt och JBT har vi nu en i det närmaste en fullständig process med de tekniska lösningar som krävs för att möjliggöra att produkter kan behandlas med OptiFreezes metod och i slutändan frysas. Eller för den delen kylas eller torkas. Det är ju som flertalet vet en produkt som ska kunna användas i olika syften; frysning, kylning eller torkning. Därmed har vi nu kapacitet att i närtid producera tillräckligt stora mängder för att förse en lämplig aktör med fryst sallad som kan bipackas färdigrätter. Projektet är ytterst viktigt eftersom vi vill komma ut på marknaden så fort som möjligt, om än i mindre skala. Att vi nu har kapacitet att med OptiFreezes metod behandla större mängder produkter innebär ett konkret bevis på att vi möjliggjort det som för några år sedan ansågs omöjligt. Framför allt kan vi nu visa för de intressenter som följt oss under en tid att de kan implementera vår process i livsmedelsproduktion.

Vårt deltagande på bärkongressen i Rotterdam i våras var mycket lyckosam eftersom vi kunde knyta kontakta med några av världens största bärföretag. Två av dessa samarbetar vi med just nu i våra tester med jordgubbar och hallon. Närmast väntar en resa till Hong Kong där vi kommer att delta på Asia Fruit Logistica. Och vi har redan blivit kontaktade av företag så det finns goda förutsättningar att deltagande kommer att bli lika lyckosamt. Slutsatsen man kan dra av detta är att OptiFreeze erbjuder en världsunik metod som kan komma att fylla en viktig funktion. Ett exempel på detta är ett asiatiskt företag som vill förlänga hållbarheten på sallad med en dag .i syfte att minska matsvinnet och därmed öka lönsamheten!

Bolagets åtta anställda och konsulter jobbar beslutsamt vidare, vi har byggt en solid grund för OptiFreeze vilket kommer att gagna våra samarbetspartners och inte minst bolagets aktieägare. Att vårt arbete gett resultat visar sig inte minst i det stora intresse som finns från flera olika livsmedelsföretag runt om i världen. Men innan vi erövrar världen så ska vi kavla upp ärmarna och skala upp teknologin

Lund den 26 augusti 2016
Fredrik Westman, VD