Inbjudna att delta på världskongress

OptiFreeze AB är inbjudna att delta på världskongress

OptiFreeze har blivit inbjuden till 1st World Congress on Electroporation and Pulsed Electric Fields in Biology, Medicine and Food & Environmental Technologies i Slovenien i september.

På konferensen deltar en rad meriterade forskare och företag. Syftet med deltagandet är att visa resultat från tester som gjorts med bär och grönsaker samt knyta kontakt med presumtiva samarbetspartners och medarbetare. Inbjudan visar att det finns ett stort intresse för OptiFreezes framsteg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Westman, VD OptiFreeze AB
Telefon: 0738-14 52 15
E-post: fredrik.w@optifreeze.se

This entry was posted in Nyheter.