Nyemission inför notering på AktieTorget

Idag, den 29 april 2014, inleds teckningstiden i OptiFreeze AB:s nyemission inför notering på AktieTorget. Teckningstiden löper till och med den 14 maj 2014. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget 7 995 000 SEK före emissionskostnader. Lägsta gräns för att genomföra nyemissionen och därigenom även noteringen är 4 510 000 SEK. Optifreeze har erhållit teckningsförbindelser om totalt 2 975 000 SEK. I samband med nyemissionen kommer Optifreeze att delta i ett antal informationsträffar samt en webbhearing för att informera om bolaget och dess framtidsplaner. Memorandum, folder samt anmälningssedel finns att tillgå på Optifreeze, AktieTorgets och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor (www.optifreeze.se, www.aktietorget.se och www.sedermera.se).

Kort om Optifreeze och motiv för nyemission

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. Optifreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU. Optifreeze avser via nyemissionen bland annat att anskaffa kapital för uppskalning till industriell skala samt för att via samarbeten kunna adressera livsmedelsbranschen.

Erbjudandet

 • Teckningstid: 29 april – 14 maj 2014.
 • Teckningspost: Anmälan om teckning av aktier ska avse lägst 1 200 aktier.
 • Teckningskurs: 4,10 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
 • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 1 950 000 aktier. Vid fulltecknad nyemission tillförs Bolaget 7 995 000 SEK före emissionskostnader. Lägsta gräns för att genomföra nyemissionen och därigenom även noteringen är 4 510 000 SEK, det vill säga lägst 1 100 000 aktier.
 • Antal aktier före nyemission: 5 850 000 aktier.
 • Bolagets värdering pre-money: 23 985 000 SEK.
 • Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt 2 975 000 SEK.

Fullständiga villkor och anvisningar för nyemissionen samt ytterligare information om teckningsåtagande finns att ta del av i upprättat memorandum.

Notering på AktieTorget

Optifreeze är godkänt för notering på AktieTorget under förutsättning att nyemissionen genomförs samt att AktieTorget bedömer att förutsättningarna finns för en ändamålsenlig handel i bolagets aktie. Första handelsdag är beräknad att bli den 16 juni 2014.

VD Fredrik Westman kommenterar

– Jag är övertygad om att OptiFreeze har potential att förändra förutsättningarna inom livsmedelsbranschen. Vår innovation kan sudda ut gränserna mellan säsonger och tillgodose konsumenternas behov oavsett årstid. Nu är det dags för oss att ta nästa steg, vilket innebär att en nyemission samt notering på AktieTorget är naturlig för att driva utvecklingen framåt. Detta är ett bra tillfälle för potentiella aktieägare att följa med oss i utvecklingen och jag hälsar dig hjärtligt välkommen att bli en del av OptiFreeze AB, kommenterar Fredrik Westman, VD i OptiFreeze AB.

Informationsträffar och webbhearing

I samband med nyemissionen kommer Optifreeze att delta på informationsträffar och en webbhearing för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. Tid och plats för informationsträff i Skåne meddelas senare. De informationsträffar bolaget genomför är gratis och det kommer att bjudas på lättare förtäring. För anmälan till eller ytterligare information om informationsträffarna, vänligen kontakta Sedermera Fondkommission på 0431-47 17 00 eller anmalan@sedermera.se.

 • Stockholm – 5 maj april 2014 kl. 16.00 – Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23.
 • Uppsala – 6 maj april 2014 kl. 18.00 – Salagatan 18 A (gamla polishuset)
 • Nyköping – 8 maj april 2014 kl. 17.30 – Scandic City Nyköping, Brunnsgatan 31
 • Webbhearing på AktieTorgets hemsida – 8 maj 2014 kl. 10.00, www.aktietorget.se

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till bolaget i samband med nyemissionen inför notering på AktieTorget.

För frågor med anledning av emissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: 0431-47 17 00

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om Optifreeze, vänligen kontakta:

Fredrik Westman, VD OptiFreeze AB

Telefon: 0738-14 52 15

E-post: fredrik.w@optifreeze.se

 

PM OptiFreeze – Teckningstiden inleds

OptiFreeze Memorandum 2014 FINAL

OptiFreeze Teaser och teckningssedel

OptiFreeze Årsredovisning 2013

OptiFreeze Årsredovisning 2012

OptiFreeze Årsredovisning 2011